کپچای حساس به حروف کوچک و بزرگ اشتباهه!

چرا کپچای حساس به حروف کوچک و بزرگ اشتباهه؟

اکثر کپچاهای سایت ها تفاوتی بین حروف بزرگ و کوچک ندارن و همین موجب میشه حالا ما کپچای حساس به حروف بزرگ و کوچک بذاریم و کاربر متوجه نشه چرا کپچا تایید نمیشه!

احسایدر